Vashe blagorodie, gospozha razluka (Ваше благородие, госпожа разлука) (Transliteration)

Advertisements
Russian

Vashe blagorodie, gospozha razluka (Ваше благородие, госпожа разлука)

Ваше благородие, госпожа разлука,
Мы с тобой друзья давно, вот какая штука,
Письмецо в конверте погоди не рви.
Не везет мне в смерти, повезет в любви.
 
Ваше благородие, госпожа удача.
Для кого ты добрая, а кому иначе.
Девять граммов в сердце, постой, не зови.
Не везет мне в смерти, повезет в любви.
 
Ваше благородие, госпожа чужбина.
Крепко обнимала ты, да только не любила.
В ласковые сети, постой, не лови.
Не везет мне в смерти, повезет в любви.
 
Ваше благородие, госпожа победа.
Значит моя песенка до конца не спета.
Перестаньте черти клясться на крови!
Не везет мне в смерти, повезет в любви.
 
Align paragraphs
Transliteration

Vashe blagarodie, Gaspazha Razluka

Versions: #1#2
Vashe blagorodye, gaspazha razluka,
Mui stavoy radnya davno, vot kakaya shtuka,
Pismitsov konvyertye pagadi nirvi.
Nivizyot mnye vsmerti, pavizyot vlyubvi.
 
Vashe blagarodye, gaspazha udacha
Dlya kavo ti dobraya, a kamu inatshe.
Dyevit grammav serdtse, pastoy, nizavi.
Nivizyot mne vsmerti, pavizyot vlyubvi.
 
Vashe blagarodye, gaspazha tshuzhbina.
Krepko abnimala ty, da tolko nye lyubila.
Vlaskoviye syeti, pastoy, ne lovi.
Ne vezet mne v smerti, povezet v lyubvi.
 
Vashe blagarodye, gaspazha pavyeda.
Znatshit maya pyesenka dakantsa ne speta.
Perestantye tsherti klyastsya nakravi!
Nivizyot mne vsmerti, pavizyot vlyubvi.
 
His brother's name was Jubal; he was the father of all
who play stringed instruments and pipes. (Genesis 4:21)
Submitted by SaintMark on Wed, 11/07/2018 - 17:25
Author's comments:

this is my transliteration. you dont like it. make your own.

Comments
Igeethecat    Thu, 12/07/2018 - 07:31

Biting my tongue off to make a comment, but
In second verse - it’s “gospozha udacha”, not “gaspazha tshuzhbina”