Advertisement

Will I See You (Tongan translation)

Advertisement
Tongan translation

'E Teu Jio Au Ka Koe?

Tau:
'I he faka'oji lea mo e fai kotoa ia, 'e teu jio au ka koe?
'I he faka'oji lea mo e fai kotoa ia, 'e teu jio au ka koe?
Pea ko ia 'oku fakamo'ui 'eku 'ofa
'Ia koe kakato, 'e 'ikai teu tamate'i ia
Ke ke fai foki tatau?
'I he faka'oji lea mo e fai kotoa ia, 'e teu jio au ka koe?
 
Veesi 'Uluaki:
Na'a ku to fua'i tenga ki homau 'uta
Mamatamata ki homau tupu ni'ihi pe
Lotu ke uloulo hifo 'e La'ā kia kimaua ma'u pe
Ku 'ofa ke pehe
'Oku ma loto taha fefeka 'a 'ema falala
Hange ko e maalohi'ifuji, 'oku ma fie puke hifo 'akimaua pe
Fakatupu ha takatakai pea ke ku lotu ma'u pe ke ke nofo ma'u pe 'i heni
Ko ia ai, 'ilo'i he 'Eiki 'oku ou fai ia.
 
Taumui:
Na'a ku fe'iloaki mo koe 'i he vahehala na
'Ikai pau ke ke fakamana'ia'i koe pehe
Na'a ku 'i ha folau 'e au
'Ikai fie jio au ki mui
Na'a ma heka ngalu peau
'Ikai fie a'u ki mataatahi, 'aue, 'ikai.
 
Tau:
Ka kapau 'oku 'oji lea pea fai ia kotoa, 'e teu jio au ka koe?
'I he faka'oji e lea mo e fai ko ia, 'e teu jio au ka koe?
Ko ia he 'oku mo'ui 'eku 'ofa
'O a'u hangatonu kotoa kia te koe, 'e 'ikai teu tamate'i ia
Te ke fai tatau?
'I he faka'oji e lea mo e fai ko ia, 'e teu jio au ka koe?
 
Veesi Honoua:
[Ke] to'o meia te au 'eku ngaahi manavahe
Ko ho'o ongo nima ia ko 'eku malu
'Aue, ko 'eku hiva ia kuo taha'i
Mo koe, pea koe pe
Fakataimi 'oku oho 'a e mo'ui mo'oni ki ai
'O 'ilo 'oku ha'u 'e he kamata taki taha kotoa ki hono ngata'anga
Keu mohe leva he poo ni
'O 'ilo teu 'aa 'aa hake mo 'eku kaume'a 'i he'eku tafa'aki?
 
Tau
Ka kapau 'oku 'oji lea pea fai ia kotoa, 'e teu jio au ka koe? ['E teu jio au ka koe?]
'I he faka'oji e lea mo e fai ko ia, 'e teu jio au ka koe? ['Oku pau keu 'ilo'i]
Ko ia he 'oku mo'ui 'eku 'ofa
'O a'u hangatonu kotoa kia te koe, 'e 'ikai teu tamate'i ia
Te ke fai tatau?
'I he faka'oji e lea mo e fai ko ia, 'e teu jio au ka koe? ['E teu jio au ka koe?]
 
Taumui
Na'a ku fe'iloaki mo koe 'i he vahehala na
'Ikai pau ke ke fakamana'ia'i koe pehe
Na'a ku 'i ha folau 'e au
'Ikai fie jio au ki mui
Na'a ma heka ngalu peau
'Ikai fie a'u ki mataatahi, 'aue, 'ikai.
 
Tau
Ka kapau 'oku 'oji lea pea fai ia kotoa, 'e teu jio au ka koe? ['E teu jio au ka koe?]
'I he faka'oji e lea mo e fai ko ia, 'e teu jio au ka koe? ['Oi, 'io]
Ko ia he 'oku mo'ui 'eku 'ofa
'O a'u hangatonu kotoa kia te koe, 'e 'ikai teu tamate'i ia
Te ke fai tatau?
'I he faka'oji e lea mo e fai ko ia, 'e teu jio au ka koe? ['E teu jio au ka koe?]
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Wed, 13/09/2017 - 02:00
Author's comments:

requested by Gustavo Parente. Thank you and enjoy Regular smile

English

Will I See You

Comments