Advertisements

Xu Wei lyrics

LyricsTranslationsRequests
世外桃源 (shì wài táo yuán)ChineseEnglish
Transliteration
两天Chinese
在路上
English
九月Chinese
那一年
English
今夜Chinese
那一年
English
Russian
像风一样自由Chinese
在路上
English #1 #2
喝茶去Chinese
每一刻都是崭新的
English
四季 (sì jì)Chinese
爱如少年
English
坐看云起Chinese
每一刻都是崭新的
天使Chinese
爱如少年
English
天鹅之旅Chinese
时光/漫步
English
完美生活 (wánměi shēnghuó)ChineseEnglish
Chinese
爱如少年
English
平淡Chinese
时光 漫步
English
我的秋天Chinese
在路上
English
执着Chinese
在路上
English #1 #2
故乡 (Gùxiāng)ChineseEnglish #1 #2
Russian
Transliteration
故事 (gùshì)Chinese
爱如少年 (2008)
English
Russian
Tongan
Transliteration
救赎之旅Chinese
此时此刻
English
旅行 (lǚxíng)ChineseEnglish
无人知晓 (wú rén zhīxiǎo)Chinese
时光Chinese
时光 漫步
English
星空Chinese
时光 漫步
English
曾经的你Chinese
曾经的你
English #1 #2
漫步Chinese
时光 漫步
English
灿烂ChineseEnglish
爱 (ài)Chinese
爱如少年
English
Russian
Transliteration
生活不止眼前的苟且 (shēnghuó bùzhǐ yǎnqián de gǒuqiě)ChineseEnglish
礼物 (lǐwù)ChineseEnglish
第三极 (dì sān jí)ChineseEnglish
蓝莲花Chinese
时光 漫步
English
那一年Chinese
那一年
English
难忘的一天ChineseEnglish
Russian
Comments